Miền Trung

Mã Giang Lân

Miền Trung nắng nung đền tháp

gió bào lăng tẩm những triều vua

ông bà dắt díu mấy mùa

vượt lũy Thầy dãi dầu vỡ đất

vãn cát, cát trập trùng trắng tóc

vẫn sóng, sóng biển ầm ì

vẫn rừng, rừng rú rậm rì

phải chết vài lần mới sống

 

Bố mẹ thương nhau đằng đẵng

sông tuyến đã Hiền Lương

lũ trẻ chạy theo cỏ lông chông mà lớn

núp bóng xương rồng tới trường

em bạc áo chân trần cát lún

níu trời xanh cây cỏ vẫn kho ocawfn

trăng cứ gầy quanh năm

 

Miền Trung mưa bão oằn xuống

nước xối từ trời nước dâng từ đồng từ ruộng

nước đầy lỗ chuột chui lên

nước đầy tổ kiến bò lên

phơ phất dăm tàu lá

thoi thóp mấy nóc nhà

thế mà vẫn tốt tươi những mùa quả

khí chất miền Trung

 

Kẹt bên biển bên rừng

miền Trung phải chôn chân để sống

miền Trung phải bay lên mà sống.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác