Ngày giỗ

Hoàng CầmNhớ em từ một đường khâu

Hai năm vai áo toạc đau xé lòng

Nhớ em từ miếng cơm không

Hai năm bát mẻ đũa còng chia nhau

Em ở đâu? Tôi ở đâu?

Hai năm cỏ bén rễ sâu trên mồ

Đi thăm bụi đất chiều mưa

Giun kêu thăm thẳm cứ ngờ tiếng em

Về đâu tiếng nói em hiền

Thảo thơm biền biệt điệu kèn hư vô

Tôi còn sống gửi ở nhờ

Cõi thơ có phút nào ngơ tội tình

Nghiệp oan từ thuở sơ sinh

Gọi nguồn dương chảy đến mình biển âm

 

Em đi một loáng trăm năm

Nơi đâu em ngủ tôi nằm lênh đênh

Đầu nghiêng gối nặng tay mình

Chợt rung mắc áo dáng hình cheo leo

Về khuya mê bóng bóng theo

Nhìn chênh thế kỉ bóng vèo qua mi.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác