Ngóng thu

Quang Khải

Chưa thấy mùa thu trở lại

Gió heo may chưa vè

Chưa thấy mùa thu trở lại

Lá vàng hun ngùn ngụt lửa ngoài kia

 

Đàn nhạn trắng miết lên trời thăm thẳm

Vẫn chưa thấy mùa thu trở về?

 

Ngoài đảo vắng sóng âm thầm gặm nhấm

Những mưu đồ khởi sự trước mùa thu

 

Phía trời Tây sà sã cánh di cưa

Từng đoàn người vật vã…

 

Chưa thấy mùa thu trở về

Ai tạnh lòng cạn khô nguồn sông suối

 

Nước mắt làm mưa, hóa cơn mưa tức tưởi

Trái đất lạc mùa.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác