Người trong tranh

Ly Hoàng Ly

Những người đàn bà

Đi đi lại trong bức tranh khổ vuông

Những nhát màu bết họ vào sơn

Những người đàn bà màu đen

Đi lại trong đêm

Tóc hất ngược ra sau

Trên mặt phẳng bức tranh dang dở

Những người đàn bà khô queo

Vì đi lại quá nhiều

Quẩn quanh bức tranh khổ vuông do người khác vẽ

Đi được đến đâu

Khi xác đã bệt lại bởi những nhát màu

Cầm chiếc bay

Cạo xác từng người đàn bà ra khỏi tranh

Thấy mình cũng rời ra từng mảnh

Không đau đớn.

(Thanh niên)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác