Những người đàn bà

Lưu Thị Bạch Liễu

Những người đàn bà đang trở về nhà

Gùi nặng trên lưng

Mặt trời đã bỏ đi từ lâu

Mà họ không biết

Mây đen xô về từ lâu

Họ vừa mới biết

 

Những người đàn bà vội về nhà

Nơi có bếp lửa

Có nồi canh sắp sôi

Có đám trẻ vừa ngủ vừa đợi

Dốc đá dài

Bao giờ mới qua nổi!

 

Những người đàn bà cắm cúi đi

Không ngước nhìn trời

Nên không biết mưa đang rơi

Mồ hôi của họ

Trên đá

Nóng hổi

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác