Phố Phái

Văn Cao

Tặng Bùi Xuân Phái

Không người ở

Không số nhà

Không tên phố

Tôi gửi bài thơ về

Phố Phái

Người đưa thư sẽ tìm đến phố anh

Một góc phố Hà Nội

Một góc phố Việt Nam

Trước khi Tây chiếm thành

Hà Nội

Một góc phố anh sống

Một góc phố tôi sống

Không người ở

Không số nhà

Một mình

Phố trắng

Một góc phố tồn tại

Vĩnh viễn.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác