Quê hương nghĩa nặng tình thâm

Phan Thành Minh

Nặng tình bến nước con đê

Hân hoan cây lúa trả quê mùa màng

Xôn xao gồng gánh thúng quang

Tiếng cười qua khỏi cổng làng còn nghe

 

Đường xanh rười rượi bóng tre

Thềm sông lửa lựu lập loè phun hoa

Đồng dao bước xuống vườn cà

Nhớ quê hoa gạo tháng ba tìm về

 

Đầy mâm sung túc no nê

Sả non áp chảo rủ rê ếch đồng

Gà nằm cho đất bó lông

Cá ôm bọc trứng hả lòng cải canh

 

Hữu duyên tình tự nhiên thành

Vô duyên cầm lửa chạy quanh bóng mình

Cây đa bến nước sân đình

Từ qua tần tảo nên hình quê hương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác