Sách cũ hồn xưa

Nguyễn Kim

Cảo thơm lần giỡ từng trang sách

Chữ đã mờ phai biết mấy mùa

Cha nhăn nếp trán nghiêng đầu bạc

Trí tuệ đầy thêm bấy đến giờ

Trăm năm người trước mài kinh sử

Yên bình, loạn lạc một lòng văn

Thời thế xoay vần, tranh với ngói

Bút nghiên cười ngạo chuyện phù vân

Rung rinh nét mực nhòa sương sớm

Sân trước cành tre lả ngọn mềm

Chợt thương năm tháng hồn lưu lạc

Tinh hoa còn lại nỗi niềm riêng

Kẻ sĩ vì đời thân chẳng tiếc

Ném đi tứ tán cái hư danh

Đèn khuya một bóng cùng nhân thế

Áo vải ngang tàng vung bước chân

Cuộc biến thiên qua ngòi bút sắc

Ngọn sóng chồm lên ngút bể dâu

Ký sử hào hùng bên tủi nhục

Ngẫm xót xa cho chút máu đào!

Cảo thơm lần giỡ từng trang sách

Nhân nghĩa bao trùm cả nước non

Kính lão theo dòng, cha chớp mắt

Sách cũ hồn xưa lưu nét son!

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác