Thăm miền Tây Tiến

Lê Va

Rượu Mai Hạ

Kéo tôi ngược dốc

Toát mồ hôi

Mường Lát nở hoa

 

Người Mai Châu

Dắt tôi nghiêng suối Xia

Sang gặt nếp bên đồng Tây Tiến

Hồn Quang Dũng

Thơm hương

 

Đêm

Mai Châu

Dưới đệm nắng

Trên chăn mây

Và hơi ấm tỏa ra

Từ những trận sốt rừng

Của “Đoàn binh không mọc tóc”*

________

* Thơ Quang Dũng.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác