Thời gian

Nguyễn Duy

1

Này em buồn mà làm gì

thời trong leo lẻo lỡ đi qua rồi

cái thời loang lổ đang trôi

thôi thì thong thả tới thời trắng tinh

 

2

Này em mình tự dọn mình

ta ân xá tội với tình cho ta

thời gian lướt khướt quan tòa

một mai trắng án thiên hà cả thôi

 

3

Này em cành lấp ló chồi

tẹo hoa tí cỏ chợt vui giữa buồn

chợt phai chợt thắm con đường

chợt quên chợt nhớ chợt thương lần thần

 

4

Này em chợt độ hồi xuân

thời gian làm phép tẩy trần đó ư

oán ân hóa giải từ từ

từ từ mặt nạ rơi như lá vàng.

1994

(Tinh hoa thơ Việt)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác