Tôi và anh

Lý Thị Minh Châu

Cùng đi qua cuộc chiến tranh

Ba lô cây súng áo xanh lính rừng

Tôi anh sống chết cũng từng

Lưng gùi mảnh đạn vào bưng ra biền

 

Hành trang gói những chung riêng

Đứa ôm hậu cứ đứa tiền tuyến xa

Đắp chung một nỗi nhớ nhà                                                        

Thương quê tần tảo xót xa bạn cày

 

Vơi dần đồng đội mắt cay

Chiến chinh ai biết có ngày sau đâu

Hết xanh rồi áo bạc màu

Thời gian càng nặng càng sâu ân tình

 

Khe Sanh, Thành Cổ, Lộc Ninh

Nỗi đau quá khứ tạc hình hôm nay

Thanh bình xương máu dựng xây

Quê ơi còn mảnh đạn này trong lưng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác