Trong veo tiếng lá

Thai Sắc

Trong veo tiếng lá

Lọc bụi nung

Mùa hè

Có những bờ cây thiện nguyện

 

Có những bờ cây cảm tử

Xanh hết mình

Nắng nung bụi đặc vây quanh

Lá mài miệt hát

 

Lá mãi hiên ngang

Bật nụ

Xuyên khí quyển đục ngầu

Gieo niềm tin mới

 

Có những bờ cây thắp gió

Ru mát trời

Rũ bụi trần về đất

Lắng thời gian tinh khôi

 

Trong veo tiếng người

Gọi nhau

Qua hoạn nạn

Cuộc đời có những bờ lá mát.

(Văn nghệ)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác