Uống cùng Huế

Hồng Nhu


Bầy trừ còn có chi mô

Dặt dìu con nước ngẩn ngơ mạn đò

Dòng sông cứ mực lững lờ

Chảy như quên chảy…và bờ …cũng quên

Thì thôi một giọt mưa thềm

Thì thôi một khắc chuông rền chùa sương

Người đi bóng cắt dặm đường

Lạnh như tiếng vạc kêu thương ngang trời…

Tôi nhìn ngọn lá vèo rơi

Thấy con mắt lạ một thời Huế xa

Mắt là mắt của người ta

Tôi đem mở nhắm như là mắt tôi.

 

Ôi thu thu lỡ thu rồi

Tôi chôn tôi dưới lá đồi Thiên An

Phía đâu như phía muộn màng

Em như em của muôn vàn nổi trôi

 

Rượu Chuồn này chén trăng bơi

Uống cùng Huế với cuộc chơi sang ngày…   

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác