Và tôi đang ở…

Nguyễn Ngọc San

 

Tôi lang thang suốt dặm đường

Đã gần đến cuối con đường phải đi

Gió lào bạc áo màu ghi

Sốt rừng chôn bạn từ quy hú dài

Người về nằm dưới tượng đài

Còn bao người gửi xác ngoài ngàn lau

Tôi về bạn gái đi đâu

Tìm nhau thì đã thấy nhau bế bồng

Lá vàng lá rụng như không

Thương là thương những mùa đông gió lùa

Thắp hương châm nến vào chùa

Giật mình: sư bác ngày xưa vá đường…

Bờ ao tu hú kêu sương

Và tôi đang cuối con đường phải đi

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác