Ví dầu

Phạm Đức


Ví dầu ngọn lửa hắt hiu

Thì anh nhen nhúm, lựa chiều gió mưa

Thì anh đóm mỏng, củi khô

Thì anh gượng nhẹ đợi chờ lửa lam.

 

Ví dầu ngọn lửa lụi tàn

Thì anh gom góp chút than cuối cùng

Thì anh chiu chắt đốm hồng

Tìm trang viết, nhóm bập bùng say mê.

 

Ví dầu than lụi, trời khuya

Nhạt thênh tro bụi, não nề nhân duyên

Thì anh nhặt giữa lãng quên

Những than đen của lửa thiêng năm nào.

 

Ví dầu thế nảo, thế nào?

Vẫn tin còn lửa rì rào trong than.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác