Ví giặm bỏ bùa

Phan Thế Phiệt

Sông Lam ơi sông Lam

Sông chảy vào ngàn năm

Sóng đôi bờ ngân nga ví giặm

Thao thiết tay chèo đến miền sâu thẳm

Lại bồng bềnh mây bay mây bay

 

Thì thầm ơi thì thầm ơi anh gói câu đò đưa nhuộm ướt trăng vàng

Bắc cầu ví giặm anh sang

Bỏ bùa bên ni rồi bỏ bùa bên nớ

Ơi đất Nghệ quê mình

Giận thì cứ giận mà thương lại càng thương

 

Lúa mang đòng câu ví lúa lên hương

Nón em chao nghiêng

Nghiêng trời nắng lửa

Hạt mồ hôi hạt lúa

Nên biển vàng em ơi

 

Câu giặm vè ru nôi

Rằng công thầy nghĩa mẹ

Gánh mưa nguồn chớp bể

Đi qua mùa bão giông

 

Ví giặm hồn người ví giặm hồn sông

Ví giặm bỏ bùa ôi ví giặm.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác