Với Cao nguyên đá

Bình Nguyên

 

Bao nhiêu đá trẻ đá già

Không cao được đội nhau mà cao lên

Kề lớp dưới với lớp trên

Nối sau với trước mà nên rộng dài

 

Đá không cửa đóng then cài

Cứ lên với đá dẫu ngoài chân mây

Sinh ra đã biết gọi bầy

Đã thành chòm xóm đan dày bên nhau

 

Qua nghìn vật vã cơn đau

Mới thành núi mới thành câu chuyện tình

Đá xanh như hiến dâng mình

Mầu xanh ôm lấy bóng hình nước non

 

Bao nhiêu đá mẹ bồng con

Bấy nhiêu dáng núi chon von vọng lời

Mỗi lần nước mắt đá rơi

Lại thành nguồn sống xanh tươi chập trùng

 

Một mai ai với ta cùng

Gửi thân đá bọc giữa vùng Cao nguyên.

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác