Xuân này- với em

Kim Chuông

Gặp em đi lễ hội chùa

mưa bay lấm tấm gọi mùa xuân đi

trời non như gái đương thì

em non đến thế cũng vì xuân chăng?

 

Ta như là mới một lần

mùa xuân vừa nở hạt mầm ra ta

ta trong xanh lại ta mà

ta bắt đầu tự làm ta hôm rày

ta như người của vạn ngày

lại như ta, giữa xuân này mới sinh

 

Em cầu chi? Lộc hay tình?  

cầu sao cho được là mình thì hơn

mẹ cha sinh: một lần em

ta sinh ta, dọc đường tìm về ta

 

Mùa xuân làm một bước mà 

một ta bước nữa sẽ là bước đôi.

Xuân này- với em - ảnh 1

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác