Bên sông

Trần Quang Quý

Những tàu chuối muốn làm ngọn cờ phất giữa đêm trăng

trong bữa tiệc đêm và vũ điệu của lá

gió sông thổi rách bươm vẫn cơn mơ độc diễn

quên ngữ âm cây lá ven bờ

Sáng mai bình minh

sông vẫn chảy không cần cờ chuối phất

mặt trời không là trăng, cây lá ban ngày nhìn nhau rõ mặt

Tàu chuối rũ một bờ huyễn hoặc

một ngọn cờ đã rách của đêm

chúng vẫn cố giương

nếp nghĩ cánh buồm

14.1.2006

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác