Bến Sung

Hoàng Tuấn

Bến Sung bên lở bên bồi

Tuần trăng tròn khuyết sông vơi lại đầy

Trời thu bến nắng giăng mây

Có cô trò nhỏ qua đây đợi đò

Quê cô phía bến Khang Cù

Mà trường cô học bên bờ làng Sung

Tan trường cô lại qua sông

Để thầy giáo trẻ trong lòng ngổn ngang

Em ơi nước lớn đừng sang

Đò đầy chậm lại thầy mang bài về

Nhà gần mà thấy xa ghê

Bỗng như ánh mắt thầy về cùng em.

1957

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác