Dự án: Cải tạo hạng mục đào tạo, huấn luyện bộ môn Golf Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

1. Chủ đầu tư/bên mời thầu: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
2. Tên gói thầu: Thi công sârrtập Golf.
3. Tên dự án: Cải tạo hạng mục đào tạo, huấn luyện bộ môn Golf Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
4. Nguồn vốn: Ngân sách cấp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
5. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2016 đến trước 9 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Quản trị, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: (0241)2217401, Fax: (0241)3832550.
8. Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.500.000 đồng
9. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Quản trị, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
10.Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: vào 9 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2016.
11.Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai: vào 9 giờ 30 ngày 16 tháng 8 năm 2016.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác