Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

A. Thông tin chung
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.
- Địa điểm xây dựng: 87 Láng Hạ- Ba Đình – Hà Nội.
- Điện thoại: 04.35142189     Fax: 04.35142278   
2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 2446/QĐ-BVHTTDL ngày 08/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. Chủ đầu tư: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.
5. Tổng mức đầu tư:  60.459.003.000đồng
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:
STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn:
14 Tư vấn lựa chọn nhà thầu 163.730.081 Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp Chỉ định thầu Thương thảo hợp đồng Quý III năm 2016 Trọn gói Theo tiến độ thực hiện dự án
15 Tư vấn Thẩm định HSMT, HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu  59.129.632 Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp Chỉ định thầu Hợp đồng Quý III năm 2016 Trọn gói Theo tiến độ gói thầu Lập HSMT và đánh giá HSDT
16 Tư vấn quản lý dự án  1.013.296.602  Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp Đấu thầu rộng rãi Một giai đoạn, hai túi hồ sơ Quý III năm 2016 Trọn gói Theo tiến độ thực hiện dự án
17 Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị 690.689.601  Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp Đấu thầu rộng rãi Một giai đoạn, hai túi hồ sơ Quý III năm 2016 Trọn gói Theo tiến độ thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
18 Tư vấn kiểm toán độc lập 477.416.500 Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp Chỉ định thầu Thương thảo hợp đồng Quý I,II năm 2017 Trọn gói 30 ngày
Mua sắm:
19 Chi phí bảo hiểm công
trình
105.059.264 Quỹ phát triển HĐ sự nghiệp Chỉ định thầu Hợp đồng Quý III năm 2016 Trọn gói theo tiến độ xây dựng, lắp đặt thiết bị
20 Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí    6.124.057.000 Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp   Đấu thầu rộng rãi  Một giai đoạn, một túi hồ sơ  Quý III,IV năm 2016 Trọn gói  90 ngày
21 Cung cấp, lắp đặt ghế ngồi xem phim 7.278.697.000 Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp   Đấu thầu rộng rãi  Một giai đoạn, một túi hồ sơ  Quý III,IV năm 2016  Trọn gói  90 ngày
22 Cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim, đèn dẫn 17.309.734.000 Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp   Đấu thầu rộng rãi  Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  Quý III,IV năm 2016  Trọn gói  90 ngày
Xây lắp:
23 Gia cố móng và Xây lắp phần thô 11.744.176.550 Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp  Đấu thầu rộng rãi  Một giai đoạn, một túi hồ sơ  Quý III năm 2016  Trọn gói  60 ngày
24 Thi công nội thất phòng chiếu số 3,4,5,6    8.393.431.749 Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp   Đấu thầu rộng rãi  Một giai đoạn, một túi hồ sơ  Quý III,IVnăm 2016  Trọn gói  60 ngày
25 Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC    1.679.535.751 Quỹ Phát triển HĐ sự nghiệp   Đấu thầu rộng rãi  Một giai đoạn, một túi hồ sơ  Quý III,IV năm 2016  Trọn gói  60 ngày
Tổng giá gói thầu: 55.038.953.730 đồng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác