Gói thầu “Mua sắm hệ thống âm thanh biểu diễn lưu động” của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

 1. Tên Bên mời thầu: Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt  Nam
 2. Tên gói thầu: “Mua sắm hệ thống âm thanh biểu diễn lưu động”
 3. Tên dự án: “Mua sắm hệ thống âm thanh biểu diễn lưu động”
 4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước
 6. Thời gian bán HSMT từ 9h00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2015 đến trước 9h00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2015
 7. Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – Số 2 Hoa Lư, Hà Nội
 8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 vnđ (Một triệu đồng)
 9. Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – Số 2 Hoa Lư, Hà Nội
 10. Thời điểm đóng thầu 9h00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2015
 11. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 vnđ (Ba mươi triệu đồng) – Bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc bằng tiền mặt
 12. HSDT sẽ được mở công khai vào 9h30 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2015 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – Số 2 Hoa Lư, Hà Nội.
Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác