Gói thầu: Mua sắm hệ thống màn hình LED của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam

Tên bên mời thầu: Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam Địa chỉ: số 8 Huỳnh Thúc Kháng - Ba Đình - Hà Nội 
Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống màn hình LED của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Giá gói thầu: 2.155.360.000đ
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm hệ thống màn hình LED phục vụ biểu diễn tại Nhà hát và biểu diễn lưu động gồm:
+ Màn hình LED kích thước 6l,4m2, độ phân giải P5'bao gồm các cabinnet được lắp ráp hoàn thiện và tủ atomat cấp nguồn, bảo vệ cho màn hình LED.
+ Bộ trộn hình ảnh trực tiếp các đường vào (01 bộ)
+ Hệ thống khung màn hình (60m)
+ Thùng đựng module LED và phụ kiện (28 cái)
+ Lắp đặt căn chỉnh lần đầu, vận hành hướng dẫn sử dụng toàn bộ hệ thống.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
1. Tên dự án: Mua sắm hệ thống màn hình LED cho Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam.
2. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 29 tháng 07 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 08 thầng 08 năm 2016.
6. Địa điểm phát hành HSMT: Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam - số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.
7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng).
8. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng)
Đồng tiền sử dụng: VNĐ
Hình thức đảm bảo dự thầu: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.
9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 08 tháng 8 năm 2016.
10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 08 tháng 8 năm 2016.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác