Gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị cho nhà luyện tập” của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Thông tin đăng ký thông báo mời thầu
Tên bên mời thầu: Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
1. Tên gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị cho nhà luyện tập”
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
- Giá gói thầu: 2.119.324.000 đồng (Hai tỷ một trăm mười chín triệu ba trăm hai mươi bốn nghìn đồng)
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho nhà luyện tập của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị cho nhà luyện tập
3. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 08 tháng 7 năm 2016 đến trước 09 giờ 30 ngày 18 tháng 7 năm 2016
7. Địa điểm phát hành HSMT: Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam – Khu Văn hóa Nghệ thuật, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
9. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc đặc cọc Séc
10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 18 tháng 7 năm 2016
11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 ngày 18 tháng 7 năm 2016

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác