“Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vũ khí thể thao”

“Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vũ khí thể thao” như sau:
 1. Tên dự án:  Cung cấp vũ khí thể thao
 2. Tên gói thầu: Cung cấp vũ khí thể thao
 3. Số thông báo mời thầu: Báo Đấu thầu Số 103 ngày 06/6/2016
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
 5. Giá gói thầu: 43.949.360.000 đồng
 6. Giá trúng thầu: 43.648.000.000 đồng
 7. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng và Công ty Cổ phần Sao Việt Hà, trong đó:
 • Nhà thầu đứng đầu liên danh: Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng
 • Nhà thầu Liên danh: Công ty Cổ phần Sao Việt Hà
 1. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
 2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2016
 3. Quyết định phê duyệt: Số 198/QĐ-VP ngày 20/7/2016 của Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao”

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác