Cùng Xem-Đọc-Bàn-Viết về phim tại DocLab

Cùng Xem-Đọc-Bàn-Viết về phim tại DocLab

(Cinet)- Trong khuôn khổ dự án “Giám tuyển trẻ cho Hình ảnh động” của Hanoi DocLab, Ban tổ chức đã gửi lời mời tham gia nhóm “Cùng Xem-Đọc-Bàn-Viết về phim, art và hình ảnh động” tại DocLab.