“Không gian Hồ Chí Minh” ở Pháp

Nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử sống ở Montreau, “Không gian Hồ Chí Minh” hiện đang lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu quý về Bác Hồ. Tất...

Bảo tàng Văn học Czech

Năm 1952, Bảo tàng Văn học Czech đã ra đời trong tu viện Premonstratensia tại Strahov, Praha, Czech. Đây là bảo tàng nổi tiếng dành cho các nhà văn, nhà thơ Czech...