Pháp: Tổ chức “Những ngày di sản”

Trong dịp diễn ra “Những ngày di sản”, công chúng sẽ được tới tham quan miễn phí hầu hết các công trình, danh thắng nghệ thuật và lịch sử của Pháp như:...