Tọa đàm “Ký ức Hội An”

Ngày 14/7, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tọa...