Trẻ em học gì khi chơi?

(Cinet) - Là chủ đề Hội thảo do Think Playgrounds - Nghĩ về Sân Chơi trong phố và Viện Goethe phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào 21/7