Đặc sắc Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về nghệ thuật bài chòi

Đặc sắc Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về nghệ thuật bài chòi

(Cinet) - Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về nghệ thuật bài chòi tỉnh Bình Định năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 24/8, tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn. (Cinet) - Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về nghệ thuật bài chòi tỉnh Bình Định năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 24/8, tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn.