Đặc sắc Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về nghệ thuật bài chòi

Đặc sắc Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về nghệ thuật bài chòi

(Cinet) - Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về nghệ thuật bài chòi tỉnh Bình Định năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 24/8, tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn. (Cinet) - Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về nghệ thuật bài chòi tỉnh Bình Định năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 24/8, tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn.

“Sách - Ngày hội văn hóa Sơn Trà”

(Cinet) – Đây là chủ đề của Hội sách Sơn Trà lần thứ 3 năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24/6 tại khu vực công viên phía đông cầu Rồng (phường...