An Giang: Mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020

(Cinet)- Các nội dung quan trọng trong mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn tới đã được nêu rõ trong Kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 và năm 2017.
 
An Giang: Mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 - ảnh 1
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016 tại An Giang (nguồn: bienphong.com.vn)

Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, chương trình mục tiêu phát triển văn hóa đã đem lại cho đời sống văn hóa ở địa phương những chuyển biến tích cực. Các thiết chế văn hóa xuống cấp có điều kiện được tu bổ, bổ sung đáp ứng nhu cầu của nhân dân ở địa phương. Các thiết bị phục vụ cho văn hóa văn nghệ, cho nhân dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Các sản phẩm sách, sản phẩm văn hóa, băng đĩa hình, tờ bướm, tranh ảnh phục vụ cho bà con dân tộc được thực hiện theo đúng mục tiêu của chương trình.

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa vẫn đang phát huy tác dụng bền vững trong điều kiện hiện nay.

Kế hoạch 2016-2020 chương trình mục tiêu phát triển văn hóa bao gồm các nội dung:  Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt, hỗ trợ nâng cấp, tu bổ cấp thiết di tích cấp quốc gia; Dự án hỗ trợ đầu tư Khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước theo kết luận số 88-KL/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị; Dự án kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phục dựng lễ hội dân gian tiêu biểu của dân tộc; Dự án Hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10 người, bảo tồn làng bản, buôn truyền thống để khai thác phát triển du lịch văn hóa, bảo tồn làng nghề truyền thống; Dự án hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho trung tâm văn hóa tỉnh, huyện, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; Dự án cấp ấn phẩm văn hóa cho các xã thuộc vùng khó khăn, vùng dân tộc trọng điểm, các trường dân tộc nội trú.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác