Ấn hành tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

(Cinet) - Ngày 27/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3370/QĐ-BVHTTDL về việc ấn hành tranh cổ động, đĩa DVD tranh cổ động truyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
 
Ấn hành tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: hanoi.gov.vn)

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Văn hóa cơ sở ấn hành tranh cổ động, đĩa DVD tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2016), cụ thể như sau: Đĩa DVD tranh cổ động, số lượng 1.000 đĩa; tranh cổ động kích thước 54cm x 79cm, số lượng 04 mẫu x 10.000 bản/mẫu = 40.000 bản.

Trước đó, Cục Văn hóa cơ sở cũng đã phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016). Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa lịch sử 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến, truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc. Đồng thời, tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc thi cũng nhằm tuyên truyền, quát triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là đối với việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước, chống các thông tin, quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, tạo không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lễ tổng kết, trao thưởng cuộc thi được tổ chức vào tháng 12 năm 2016./.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác