Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát hành bản tin “Văn hóa nông thôn”

Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát hành bản tin “Văn hóa nông thôn” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Nằm trong nội dung triển khai Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh BR-VT giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ phát hành bản tin “Văn hóa nông thôn” trên địa bàn tỉnh năm 2015.
Hứa hẹn sẽ trở thành một kênh thông tin về văn hóa hữu ích cho người dân, Bản tin “Văn hóa nông thôn” sẽ tập trung tuyên truyền các nội dung: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở như: giữ gìn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các di sản văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, bản tin sẽ giới thiệu đến người dân những tập thể, cá nhân tiêu có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng đời sống văn hóa và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng văn hóa nông thôn mới ở địa phương.
Dự kiến, bản tin “Văn hóa nông thôn” được phát hành hàng tháng với số lượng 400 quyển/tháng.
Thời gian qua, đời sống văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo còn gặp nhiều khó khăn, sự chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa giữa các khu vực còn chênh lệch tương đối lớn. Cơ sở vật chất, sản phẩm, phương tiện văn hóa phục vụ đời sống văn hóa - tinh thần cho nhân dân còn hạn chế. Một số xã vùng nông thôn trong tỉnh chưa có đất quy hoạch hoặc có quy hoạch rồi nhưng chưa đầu tư các công trình văn hóa - thể thao từ cấp xã đến các thôn, ấp. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, ấp văn hóa, xã văn hóa đã được thực hiện khá tốt, tuy nhiên chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu và thực sự bền vững.
Phát triển văn hóa nông thôn nhằm mục đích xây dựng đồng bộ các thiết chế văn hóa - thể thao góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của dân cư nông thôn; tạo động lực cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn mới một cách bền vững, theo hướng văn minh, hiện đại, trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Thông qua việc phát hành bản tin “Văn hóa nông thôn” sẽ góp phần tuyên truyền rộng rãi các nội dung của văn hóa cơ sở đến mọi tầng lớp nhân dân  trong giai đoạn mới, xem đây là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực xã hội cho sự phát triển văn hóa nông thôn.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác