Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về văn hóa

(Cinet)- Vừa qua, Sở VHTTDL Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động về văn hóa của Tỉnh ủy năm 2016.
 
Bà Rịa - Vũng Tàu:  Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về văn hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamtourism.com

Theo đó, mục tiêu của chương trình hành động đặt ra từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ xây dựng văn hóa, con người Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, truyền thống cách mạng, nhân văn, dân chủ, năng động, sáng tạo và hòa nhập nhanh; Phát huy các giá trị cốt lõi của văn hóa địa phương, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu mạnh về công nghiệp, cảng biển dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.

Để thực hiện được những mục tiêu đó, ngành VHTTDL đã xây dựng một số nhiệm vụ, giải pháp như: tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng con người Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển toàn diện, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động văn hóa, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp lần này, Sở VHTTDL sẽ chỉnh sửa Kế hoạch thực hiện chương trình hành động để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

M.N (Tổng hợp: vungtau.baria-vungtau.gov, baobariavungtau)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác