Bắc Giang: Chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo

(Cinet)- Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Công văn của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn.
 
Bắc Giang: Chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: HNMO

Theo đó, nội dung thực hiện bao gồm: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, các nhân hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo; Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Kiểm soát chặt chẽ nội dung, hình thức quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật; Rà soát quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được phê duyệt để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những điểm bất cập, chưa phù hợp với Luật Quảng cáo và các văn bản đã được ban hành; Tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động chấp hành các quy định về quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đảm bảo về nội dung, hình thức, thời gian, thời lượng quảng cáo…

Việc ban hành kế hoạch nhằm bảo đảm quyền lợi cho các chủ thể tham gia quảng cáo, tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực thi Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác, đồng thời hướng tới xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác