Bắc Giang: Kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn 2 huyện

(Cinet)- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Việt Yên và Sơn Động năm 2017.
 
Bắc Giang: Kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn 2 huyện - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: tanyen.bacgiang.gov.vn

Đối tượng kiểm kê là di tích chưa được lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng, đảm bảo một trong các tiêu chí: Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương; Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của quốc gia hoặc của địa phương trong các thời kỳ lịch sử; Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu; Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật.

Nội dung kiểm kê di tích bao gồm: Xây dựng mẫu phiếu kiểm kê; Ảnh chụp hiện trạng di tích; Tổng hợp, xử lý số liệu điều tra bằng các bảng, biểu thống kê trên cơ sở kết quả kiểm kê bằng mẫu phiếu tại các di tích; Phân loại, lập danh mục di tích để quản lý, nghiên cứu, lựa chọn các di tích có giá trị tiêu biểu lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình. Thời gian hoàn thành kế hoạch đến tháng 10/2017.

Việc kiểm kê di tích sẽ góp phần nhận diện, xác định giá trị, số lượng, hiện trạng các loại hình di tích trên địa bàn các huyện Việt Yên và Sơn Động, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Đồng thời phân loại, lập danh mục di tích để lựa chọn các di tích có giá trị lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng, làm cơ sở để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác