Bắc Giang: Những chuyển biến tích cực trong phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet)- Tỉnh Bắc Giang đang chuẩn bị tổng kết đánh giá phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000 - 2015. Nhìn lại 15 năm qua, địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
Bắc Giang: Những chuyển biến tích cực trong phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: dulich.bacgiang.gov.vn

Cụ thể, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh được giữ vững, phát triển và đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, Quyết định số 74 năm 2013 của UBND tỉnh về “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” dần đi vào đời sống và đem lại nhiều lợi ích, tạo môi trường văn hóa, xã hội ổn định, lành mạnh, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực…

Ngoài ra, trên cơ sở coi trọng chất lượng danh hiệu văn hóa, các địa phương đã kiên quyết cắt giảm khu dân cư không bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn, đồng thời khuyến khích xây dựng mô hình mới như: “Làng văn hóa điển hình”, “Làng văn hóa xanh - sạch - đẹp”, “Làng văn hóa không ô nhiễm môi trường”, “Làng văn hóa thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không có tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình”, “Làng văn hóa nông thôn mới”...

Một số địa phương có nhiều đổi mới như: Yên Dũng, Tân Yên, Sơn Động và TP Bắc Giang. Trong đó, TP Bắc Giang xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị phát đến các khu dân cư. Đồng thời lập bản cam kết gửi các hộ thực hiện tốt tiêu chí về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy ước làng văn hóa; tổng kết, đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào giai đoạn 2000 - 2015; nghiên cứu, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả; tiếp tục gắn kết, phát huy phong trào xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh xã hội hóa các thiết chế văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đặt ra.

M.N (Tổng hợp: baobacgiang, mttq.bacgiang.gov)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác