Bắc Giang: Tổ chức Hội diễn nghệ thuật sân khấu không chuyên năm 2017

(Cinet)- Thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật sân khấu không chuyên năm 2017.
 
Bắc Giang: Tổ chức Hội diễn nghệ thuật sân khấu không chuyên năm 2017 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: vov2.vov.vn

Nội dung Hội diễn phản ánh những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống ở địa phương; ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa, xây dựng nông thôn mới; phê phán những thói hư tật xấu, những hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội. Đồng thời ca ngợi, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Việc tổ chức Hội diễn nhằm gìn giữ, khai thác, phát huy các loại hình nghệ thuật sân khấu không chuyện trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; Tạo điều kiện cho các đội nghệ thuật được giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong việc sáng tạo nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu cho phù hợp với cuộc sống hiện tại. Qua đó động viên cổ vũ nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, học tập, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thời gian tổ chức Hội diễn dự kiến vào cuối tháng 9/2017 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bắc Giang.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác