Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm Phong trào TDĐKXDĐSVH

Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm Phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị (nguồn: báo Bắc Giang)
(Cinet)- Ngày 27-7, Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phong trào chủ trì đã diễn ra tại UBND Tỉnh Bắc Giang.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về trình tự và hình thức khen thưởng các danh hiệu văn hóa. Đồng chí Bùi Văn Hạnh cũng đưa ra một số lưu ý trong việc rà soát lại quy ước, hương ước làng văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh việc cưới, tang, lễ hội; Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào.
Năm 2015, BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thành viên và BCĐ các huyện, thành phố; đồng thời tăng cường huy động nguồn lực cho phong trào. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị của địa phương. Nhiều danh hiệu văn hóa đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chú trọng đi vào thực chất như phong trào xây dựng “Gia đình, làng, bản, tổ dân phố văn hóa”; “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;… số lượng hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, làng, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện tăng cao so với những năm trước.
Về nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm, Ban chỉ đạo Phong trào sẽ tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Rà soát việc đăng ký, kiểm tra, bình xét các danh hiệu văn hóa theo hướng nâng cao chất lượng;  Chú trọng xây dựng, sửa đổi, bổ sung, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước làng văn hóa, nếp sống văn hóa công sở;  Tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu…
Về các đề xuất trong công tác khen thưởng, các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp nghiên cứu, rà soát và đề xuất hướng áp dụng phù hợp với quy định và thực tiễn của tỉnh, bảo đảm sự động viên, khích lệ kịp thời, xứng đáng.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác