Bắc Giang: Tổ chức Hội thảo về xây dựng văn hóa gia đình

(Cinet)- Ngày 25/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường văn hóa, trọng tâm là xây dựng văn hóa gia đình tạo nền tảng để xây dựng nhân cách con người Bắc Giang phát triển toàn diện”.
 
Bắc Giang: Tổ chức Hội thảo về xây dựng văn hóa gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: giadinh.net.vn

Hội thảo nhằm tìm các giải pháp ngăn chặn biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội; xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa gia đình để tạo nền tảng vững chắc xây dựng con người Bắc Giang phát triển toàn diện về thể lực, trí lực, có nhân cách sống cao đẹp, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự... góp phần tạo dựng quảng bá, hình ảnh Bắc Giang trong nước và quốc tế.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu về văn hóa ở Trung ương và địa phương cùng các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, đưa ra các luận cứ khoa học để làm rõ hơn những vấn đề lý luận cũng như thực trạng xây dựng môi trường văn hóa, trọng tâm là văn hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đồng thời nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây văn hóa gia đình ở Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục nỗ lực thực hiện gìn giữ môi trường văn hóa gia đình phát triển lành mạnh. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, Bắc Giang là một trong những địa phương đi đầu, khởi nguồn của phong trào xây dựng làng văn hóa - gia đình văn hóa. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, phát triển và đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, cần cù sáng tạo trong lao động để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội Bắc Giang trong thời kỳ mới.

T.T (Tổng hợp: baobacgiang, bacgiang.gov)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác