Bắc Giang: Triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2016

Bắc Giang: Triển khai Phong trào
Ảnh minh họa (nguồn: Báo Bắc Giang)
(Cinet)- Ngày 11-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bắc Giang đã tiến hành triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Trong năm vừa qua, công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện phong trào của Bắc Giang đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Các chỉ tiêu về số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa,…ngày càng gia tăng; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn, gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm hướng dẫn cơ sở bổ sung quy ước cho phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi lễ khác; tính bền vững danh hiệu văn hóa được nâng cao rõ rệt.
Phát huy những kết quả tích cực và khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016, các thành viên BCĐ đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, đưa phong trào đi vào thực chất như: Làm tốt công tác thi đua khen thưởng; rà soát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước làng văn hóa; tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong xây dựng thiết chế văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng; quy định rõ tiêu chuẩn thực hiện tốt công tác dân số trong bình xét, công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa,...
Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Phong trào đã thông qua danh sách đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 129 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào nhằm cổ vũ và động viên, tạo nguồn động lực to lớn để các tập thể, cá nhân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tới..
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác