Bắc Kạn: Sơ kết công tác phối hợp phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện, văn hóa xã

Hôi nghị sơ kết công tác phối hợp phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện, văn hóa xã giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin, Truyền thông Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2017 vừa diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Bắc Kạn: Sơ kết công tác phối hợp phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện, văn hóa xã - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị sơ kết. (Ảnh: baobackan)

Ngày 04/02/2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết Chương trình phối hợp công tác tăng cường hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện-văn hóa xã giai đoạn 2013-2020. 

Chương trình phối hợp nhằm huy động nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng hiện có của hai ngành để tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo miễn phí tại các điểm bưu điện-văn hoá xã, phát triển điểm bưu điện-văn hoá xã trở thành điểm cung cấp thông tin, văn hóa ở địa phương, phát triển mạng lưới thư viện phục vụ nông thôn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện nội dung chương trình phối hợp trên đây, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Sở Thông tin và Truyền thông 63 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương.

Sau 04 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin, Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện, văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả ghi nhận. Qua kiểm tra 12/12 điểm Bưu điện, văn hóa xã, công tác luân chuyển, tiếp nhận, kiểm kê tài liệu, sách, báo từ thư viện đến các điểm Bưu điện văn hóa xã đuợc thực hiện đúng kế hoạch. Việc thực hiện luân chuyển sách, báo đã làm phong phú thêm nguồn sách báo của điểm Bưu điện, văn hóa xã, thu hút người dân đến đọc nhiều hơn. Cơ sở vật chất phòng đọc tại các điểm bưu điện, văn hóa xã có 4/12 điểm có giá sách thư viện, 12/12 điểm có bàn ghế phục vụ độc giả. Việc trả luân chuyển cho thư viện tỉnh 11/12 điểm trả đầy đủ số lượng sách báo theo danh mục do thư viện tỉnh bàn giao, không có sách bị hư hỏng…

Bên cạnh kết quả đạt được thì sau 04 năm thực hiện Chương trình 430 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác luân chuyển sách, báo hàng năm còn gặp nhiều khó khăn như nguồn sách luân chuyển ít, chưa phù hợp với từng địa phương, các độc giả đến đọc sách báo còn ít, việc tuyên truyền chưa nhiều, công tác phối hợp giữa thư viện huyện và bưu điện huyện chưa được thường xuyên. Cơ sở vật chất trang thiết bị các điểm bưu điện, văn hóa xã còn hạn chế…

Phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, trong giai đoạn 2018-2020, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn tiếp tục thực hiện luân chuyển sách, báo về các điểm bưu điện, văn hóa xã theo lộ trình phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, hoạt động luân chuyển, bảo quản sách, báo tại các điểm bưu điện, văn hóa xã…

AV (t/h)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác