Bạc Liêu đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại

(Cinet)- Nhằm tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, quảng bá nét đẹp văn hóa Bạc Liêu trong quá trình hội nhập quốc tế, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa đối ngoại năm 2018.

Bạc Liêu đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Theo đó, các nội dung hoạt động bao gồm: Thực hiện việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò của Chiến lược văn hóa đối ngoại, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Tăng cường quảng bá giới thiệu văn hóa, con người tỉnh Bạc Liêu trên các chuyên mục đối ngoại của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu, Cổng Thông tin điện tử…; Duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương ở một số nước như Campuchia, Nhật Bản, Lào và Thái Lan.

Ngoài ra, tăng cường giới thiệu tiềm năng thế mạnh văn hóa, lịch sử, nét đẹp con người Bạc Liêu đến với bạn bè quốc tế, các di sản văn hóa, lịch sử tiêu biểu trong tỉnh; Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa; Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; lựa chọn, lập danh mục trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác văn hóa đối ngoại đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập; tranh thủ các hoạt động hợp tác quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa đối ngoại; Gắn công tác văn hóa đối ngoại với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh phù hợp với Chiến lược Ngoại giao văn hóa của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tăng cường giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực ASEAN bằng các hình thức tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm với các nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan; Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, nghệ nhân nước ngoài hoạt động biểu diễn tại Bạc Liêu và các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, nghệ nhân của Bạc Liêu biểu diễn tại nước ngoài hoặc các chương trình tổ chức tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài.

Thanh Thủy (t/h)


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác