Bạc Liêu: Kết quả ghi nhận sau 15 năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Sau 15 năm triển khai thực hiện, Phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có bước phát triển sâu rộng.
 
Bạc Liêu: Kết quả ghi nhận sau 15 năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Đại diện các tập thể, cá nhân, hộ gia đình nhận giấy khen của Thành ủy TP. Bạc Liêu vì có đóng góp xuất sắc trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2015.
(Ảnh: SVHTTDLBL)

Điểm nổi bật trong phong trào này là nhân dân trong toàn tỉnh đã đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa cũng được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 193.121/196.400 hộ gia đình văn hóa (đạt 98,3%); 516/518 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa (đạt 99,6%). Toàn tỉnh đã công nhận 14/49 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 5/15 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong quá trình phát động xây dựng danh hiệu văn hóa, Ban Chỉ đạo phong trào đều đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị vào các quy ước ở các ấp, khóm văn hóa. Các điểm sinh hoạt, vui chơi, tham quan du lịch công cộng đều xây dựng và niêm yết nội quy thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, tỉnh cũng đã định hướng cho Ban Chỉ đạo các xã, phường lồng ghép việc triển khai phong trào với việc thực hiện “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn” nhằm mang lại hiệu quả thiết thực; có biện pháp chỉ đạo cụ thể để xây dựng các ấp, khóm văn hóa khi được công nhận danh hiệu phải đảm bảo thực hiện tốt Quy chế nếp sống văn minh đô thị trong đó, chú trọng về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị.

Những năm qua, Ban chỉ đạo tỉnh luôn chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa và ban hành nhiều cơ chế, chính sách quy hoạch xây dựng các công trình văn hóa. Hiện, toàn tỉnh đã xây dựng được 173 nhà văn hóa ấp và 14 trung tâm văn hóa xã. Bên cạnh nhà văn hóa thì trung tâm văn hóa – thể thao các xã cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Ngoài sự hỗ trợ theo chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương cũng đưa ra nhiều cơ chế, chính sách kích cầu thu hút đầu tư; đồng thời trích một phần kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh và làm tốt công tác xã hội hóa.

Có thể nói, những kết quả đạt được từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, các tôn giáo trong cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

KA (Tổng hợp: Baobaclieu, SVHTTDLBL)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác