Bạc Liêu: Tổng kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh

(Cinet) - Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành đợt tổng kiểm kê di lích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Bạc Liêu: Tổng kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh - ảnh 1
Cuộc tổng kiểm kê di tích nhằm tạo ra cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý để tỉnh xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian tới. (Ảnh: baobaclieu)

Theo đó, trong đợt tổng kiểm kê này, Bảo tàng tỉnh sẽ tiến hành kiểm kê, đánh giá thực trạng của các di tích, công tác bảo tồn, quản lý, khai thác và phát huy giá trị của 13 di tích xếp hạng quốc gia và 33 di tích xếp hạng cấp tỉnh; lựa chọn di tích quốc gia có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia đề nghị Bộ VHTTDL cho lập hồ sơ khoa học đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; lựa chọn di tích cấp tỉnh có giá trị đưa vào kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ VHTTDL xếp hạng di tích quốc gia; đồng thời trong đợt tổng kiểm kê này, Bảo tàng tỉnh cũng tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tại 7 địa điểm du lịch của tỉnh để có phương án đề xuất phát huy giá trị…

Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh cũng tiến hành rà soát, kiểm kê 46 công trình xây dựng (đình, chùa, miếu, nhà cổ), địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa, các công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị tiêu biểu của tỉnh đưa vào kế hoạch lập hồ sơ khoa học đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh…

Cuộc tổng kiểm kê di tích trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu lần này nhằm tạo ra cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý để tỉnh xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị di tích ở Bạc Liêu trong thời gian tới.

KA (Tổng hợp)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác