Bạc Liêu: Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2017

(Cinet) - Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và công tác phòng, chống bạo lực trong gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình, hạn chế thấp nhất vụ bạo lực trong gia đình; Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-BCĐGĐ về việc thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
 
Bạc Liêu: Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2017 - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Công tác gia đình tỉnh Bạc Liêu năm 2017 với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” hướng tới mục tiêu: Nhân rộng 14 tổ tư vấn (tương đương 21%), nâng tổng số 46/64 tổ tư vấn trên địa bàn tỉnh; phấn đấu trong năm 2017 giảm 20% số vụ bạo lực gia đình so với cùng kỳ năm 2016.

Để đạt được mục tiêu đề ra, công tác gia đình tỉnh Bạc Liêu năm 2017 tập trung vào 16 nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh các hoạt động công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình; củng cố, duy trì các mạng lưới trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình ở địa phương; lồng ghép nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào cuộc vận động và các phong trào của địa phương; Thực hiện tốt việc thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động năm 2017 về Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn tỉnh; Mở các lớp tập huấn triển khai các văn bản mới về lĩnh vực gia đình và hướng dẫn chuyên môn,  nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở và các Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các tổ tư vấn, nhóm, đường dây nóng phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở;…

AV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác