Bắc Ninh: Giữ nguyên quy mô lễ hội trong năm 2016.

Bắc Ninh: Giữ nguyên quy mô lễ hội trong năm 2016. - ảnh 1
Bắc Ninh: Giữ nguyên quy mô lễ hội trong năm 2016. (Ảnh: Internet)
(Cinet)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh vừa phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả công tác chỉ đạo tổ chức lễ hội năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Ngay từ cuối năm 2015, tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản hướng dẫn việc quản lý di tích, cổ vật, di vật, Bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội, đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh…
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định chủ trương của tỉnh trong năm 2016 không mở rộng quy mô các lễ hội, đề nghị các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa cũng như các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức mùa lễ hội 2016 lành mạnh, văn minh.
Trong mùa lễ hội 2016, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội; đa dạng hoá hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của quần chúng nhân dân theo hướng tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu về giá trị lịch sử của di tích, góp phần giới thiệu với du khách về mục đích, ý nghĩa của lễ hội về các phong tục, tập quán của quê hương, đất nước. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, gắn trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể với người phụ trách trong việc chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nếp sống văn minh lễ hội.
Năm 2015, việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội tại tỉnh Bắc Ninh có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Các địa phương cơ bản tuân thủ nghiêm văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức lễ hội.
Quy hoạch không gian lễ hội được quan tâm, các khu dịch vụ ăn uống, cửa hàng văn hóa phẩm được bố trí ngoài khu di tích; công tác an ninh trật tự, an toàn về người, tài sản và vệ sinh môi trường được bảo đảm; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin được phát hiện và xử lý… Góp phần lành mạnh hóa các hoạt động trong lễ hội.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra ở cơ sở chưa được thường xuyên, còn hình thức, hiệu quả chưa cao; việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường ở một số lễ hội chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng một số đối tượng lén lút đổi tiền lẻ cho du khách; hiện tượng khấn thuê, chèo kéo khách chưa được giải quyết triệt để.
Tỉnh Bắc Ninh mong muốn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có văn bản cụ thể hơn về quản lý, sử dụng tiền công đức, tiền “giọt dầu” tại các di tích; có văn bản chỉ đạo quyết liệt các lễ hội chọi trâu, đâm trâu, chém lợn một cách đồng bộ để hoạt động văn hóa tín ngưỡng lễ hội được thực hiện tốt hơn nữa.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác